Bij de buitenschoolse opvang van IMMI is kindgericht werken het uitgangspunt. Op alle blauwe dieren kinderverblijven bieden wij diverse leerzame spelmogelijkheden, creatieve activiteiten en sportieve uitdagingen aan. Deze activiteiten vinden zowel binnen als buiten plaats en zijn afgestemd op de leeftijd en interesses van uw kind. Zo ligt bij jonge kinderen het accent voornamelijk op huiselijkheid, geborgenheid en ontspanning. De oudere kinderen gaan graag met vriendjes en vriendinnetjes de uitdaging van een spel of activiteit aan. Ook is er altijd voldoende ruimte om vrij te spelen.

Extra opvang nodig?

In onvoorziene situaties kunt u een beroep doen op IMMI. Wij denken met u mee en bieden u diverse incidentele opvangmogelijkheden. Ook voor studiedagen en tijdens schoolvakanties. Onder incidentele opvang verstaan wij opvang die niet in een contract is opgenomen en naar behoefte kan worden afgenomen zolang de bezetting het toelaat. Zo kunnen wij ook kinderen van ouders die geen contract bij ons hebben op incidentele basis opvang bieden. We vertellen u daar graag meer over. Voor een advies op maat kunt u terecht bij uw locatiemanager of bel met onze afdeling Planning op telefoonnummer: +31 38 337 68 65.