Werkwijze

Na het intakegesprek kunnen bijvoorbeeld alle betrokken gezinsleden schriftelijk gevraagd worden hun mening te geven over wat hen verdeeld houdt.

Deze reacties vallen ook onder de geheimhoudingsplicht die geldt voor de mediator. Daarna wordt in overleg gezinsleden uitgenodigd voor de eerste mediation.

Tijdens deze gezinsmediation worden in de breedte en de diepte de verschillende meningen over elkaar uitgesproken. De bedoeling is dat de ander op dat moment niet direct reageert en vooral luistert. Dat is niet altijd gemakkelijk.

Achter deze meningen en emoties gaan vaak onuitgesproken wensen en belangen schuil.

Deze uit te spreken is vaak niet eenvoudig; de gezinsmediator ondersteunt hierin met gerichte vraagtechnieken. Als deze benoemd zijn kan er duidelijkheid over de eigen mogelijkheden ontstaan.

Deze bestrijken bijvoorbeeld: omgangsregels, invulling van gemeenschappelijke tijd en ruimte, afspraken over besteding van geld, zelfstandigheid binnen de gezinsrelatie.

Een nieuwe manier van wederzijds begrip komt in beeld.

Maar ditmaal gebaseerd op nieuwe, actuele en toekomstgerichte relaties.