Voorkomen is beter dan genezen.
Een escalerend conflict werkt diep door in uw privé- en uw werkleven. Wanneer er een geschil dreigt, dan bent u zich daar meestal van bewust. U hebt in alle redelijkheid nog de kans om te voorkomen dat een geschil escaleert. Voorkomen is hier beter dan genezen. IMMI  biedt u de mogelijkheid om een dreigend geschil te voorkomen wanneer u ons tijdig inschakelt in de rol van coach, trainer, (relatie)counselor of adviseur.

Uw conflict verdient Mediation
Mediation is een alternatieve methode om een geschil op te lossen met behulp van een neutrale derde partij (de mediator). De partijen die een geschil hebben werken zelf aan de oplossing.  U hebt zelf uw lot in handen en bepaalt samen met de andere partij de uitkomst. Geen andere partij, bepaalt wat de uitkomst is. De mediator is er om beide partijen bij te staan in dit moeilijke proces. Mediation is in veel gevallen een snellere, effectievere manier .