IMMI Kampen | Over ons

Onze missie

Wij zijn op verschillende gebieden actief. De achtergrond en ervaring van de medewerkers liggen in sectoren van zorg, onderwijs en trainingen. Medewerkers uit deze vakgebieden vormen samen Stichting IMMI Kampen. Onze missie is om de situatie van jongeren te veranderen en problemen op te lossen door een brede aanpak. Naast overleg met school en thuis zien wij werk, sport, sociale contacten en begeleiding als cocktail tot succes.

Deze geïntegreerde aanpak is mogelijk door een mobiel crisisteam, 1500 m2 sport&trainingsruimte, gediplomeerde docenten, samenwerking met het bedrijfsleven, kennis van de belevingswereld, samenwerking met andere hulpinstanties, contacten met scholen en ervaring in het begeleiden van sporters. U maakt zicht zorgen om uw kind. In de thuissituatie en/of op school ziet u problemen bij opvoeding en gedrag. IMMI buigt negatief gedrag om en garandeert verbetering.

Meer info →