Vol trots laten wij weten dat ons kwaliteitsmanagementsysteem inmiddels is gecertificeerd volgens de norm ISO 9001:2015.

Hier hebben we hard aan gewerkt omdat we hoge eisen stellen aan de kwaliteit van onze dienstverlening. We vinden het belangrijk dat we onze interne processen op orde hebben en dat we een vertrouwenwekkende, klantgerichte dienstverlening kunnen waarborgen.

ISO 9001:2015 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Aan de hand van deze norm worden de belangrijkste bedrijfsprocessen in kaart gebracht en gecontroleerd. Er wordt gekeken of deze processen juist zijn ingericht en goed worden uitgevoerd, of dat er verbetering nodig is.

Deze nieuwe ISO-norm staat voor continue verbetering. Alle processen zullen dan ook voortdurend middels interne en externe audits gecontroleerd worden zodat de kwaliteit en de betrouwbaarheid van onze organisatie, producten en dienstverlening gewaarborgd blijven.