Missie&Visie

Een team professionals en ervaringsdeskundigen staan 24/7 klaar om in actie te komen. Samen met de omgeving zoeken we een oplossing. Daarbij maakt IMMI gebruik van effectieve methodieken en trajecten.

Wij zien de deelnemer, met al zijn unieke geuren en kleuren als centrum waar alle aandacht naar uit zal gaan. We zijn gericht om de jongere weer een gezonde en krachtige regie te laten nemen over zijn eigen leven, zoals het hoort, met IMMI als tijdelijke motor, en daarna als terugvalbasis, het reservewiel.

IMMI draagt, versterkt en ontzorgt, neemt indien noodzakelijk over.

Werkwijze

De locatie is ontworpen zodat deze open en transparant is. Veel glas en open ruimtes die in elkaar overlopen. De medewerkers willen zelf ook open en transparant zijn. Ervaringsdeskundigen stellen zich kwetsbaar op tegen een professionele achtergrond. Daar kiezen wij bewust voor zodat, wanneer jongeren hun begeleider(s) leren kennen, ze hun eigen problematiek ook zullen herkennen. Ze kijken in de spiegel naar zichzelf en voelen de aansluiting om de weg naar voren in te slaan.  Ervaring met uiteenlopende problematiek is dus in huis.

Daarnaast wil IMMI organisch zijn en door haar creativiteit oplossingen en antwoorden vinden op vragen die zelfs het diepste zijn kunnen raken. Daarvoor willen wij samenwerken met ouders, school, gemeente en andere partijen. In de praktijk kan het soms betekenen dat de weg naar oplossingen een onconventionele is.

Het open en transparante karakter zit ook in de open houding naar buiten toe. IMMI ziet andere hulporganisaties niet als concurrent maar gooit de deuren wijd open naar samenwerking. We willen naast elkaar bestaan, een sterke schakel in de cirkel om in de eigen omgeving echt contact te maken en werkelijk samen te leven.