Empowerment

Bij IMMI Kampen werken we met een model waarbij we samen met de cliënt en zijn netwerk en/of systeem de situatie verbeteren of stabiliseren. Onze aanpak richt zich op empowerment en is holistisch, klantgericht, participatief en omgeving gericht. Dit versterkt de eigen kracht en regie van de cliënt, zodat zij beter in staat zijn hun eigen toekomst te bepalen.

Geïnspireerd vanuit de motiverende gespreksvoering en systeemgerichte benadering.

Zelfregie en Leren door Ervaring

Cliënten leren het meest door zelf de regie te voeren. Door ervaring maken zij keuzes en leren zij organiseren en uitvoeren. De begeleiding biedt reflectie en feedback, waardoor de cliënt leert van gemaakte keuzes en nieuw gedrag aanleert.

Meer weten? Klik hier om contact met ons op te nemen.